Botosani, Strada Pacea nr. 43

Proiecte

Proiectarea şi execuţia unei noi surse de producere a energiei electrice şi termice 

,,Implementare proiect la sursa CET Botoşani”, având în componenţă principale echipamente:

– instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, nouă, formată din două motoare termice J624 GS – H02, de 4,4MWe şi recuperatoare de căldură de 3,9MWt. Instalaţiile produc energie electrică în cogenerare cu recuperare de energie termică din circuitele instalaţiei, pentru asigurarea agentului termic necesar preparării apei calde în perioada de vară, şi pentru preîncălzirea apei înainte de a intra în cazanele de apă fierbinte în perioada de iarnă; – instalaţii mari de ardere formate din două cazane de apă fierbinte de 45 Gcal/h fiecare, noi. Cazanele de apă fierbinte funcţionează în perioada sezonului rece pentru asigurarea agentului termic necesar clienţilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică; – cazan de abur tehnologic de 10 t/h, pus în funcţiune în anul 2008, relocat în incinta noii centrale – are drept scop asigurarea aburului tehnologic necesar serviciilor interne ale sursei; – instalaţii auxiliare reabilitate şi modernizate – sistem de alimentare cu combustibili, energie electrică, staţie de tratare chimică a apei, staţii electrice, sisteme de conducte tehnologice. Realizarea noii surse de producere energie electrică şi termică, având în componenţă chipamente adaptate cerinţelor tehnice actuale a condus la: – creşterea producţiei de energie electrică, cu influenţe pozitive asupra veniturilor societăţii; – creşterea randamentelor de producere a energiei electrice şi termice, fapt ce va conduce în mod direct la reducerea costurilor de producție; – încadrarea în cerinţele legislaţiei de mediu privind reducerea emisiilor de substanţe poluante în atmosferă, ca urmare reducerii cantităţilor de combustibili utilizaţi. Cele două componente definitorii care au stat la baza obţinerii finanţării proiectului sunt reprezentate de reducerea poluării prin realizarea noului CET şi de creşterea eficienţei energetice prin reducerea pierderilor de căldură pe reţelele de transport şi distribuţie, cu influenţe pozitive asupra reducerii consumului de combustibil.

Stadiul derulării proiectului: Realizat 100%. Este în perioada de notificare a defectelor, după recepţia la terminarea lucrărilor.

INFO PROIECT Beneficiar: Modern Calor Data finalizării: 14 iun. 2016
Scroll to Top
Sari la conținut