Ajutoare încălzire 2020-2021 - condiții și acte necesare

image description

Ajutoare încălzire 2020-2021 - condiții și acte necesare


CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTOARELOR


Cu incepere din data de 12 OCTOMBRIE 2020 se pot completa cererile pentru ajutorul la incalzirea locuintei in sistem centralizat.

Pentru a beneficia de ajutor din luna noiembrie 2020 este necesar să completați Cererea şi Declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului la sediul Modern Calor S.A. (Serviciul Comercial de lângă Şcoala generală nr.7) cel tarziu pana la data de 06 NOV. 2020

Pot beneficia de ajutor la încălzirea locuinței în sistem centralizat familiile care îndeplinesc următoarele condiții:

- Dețin o singură locuință,

- Dețin un singur autoturism mai vechi de 10 ani,

- Nu dețin terenuri intravilane ( mai mari de 1000 mp în zona urbană, mai mari de 2000 mp în zona rurală)

- Nu au depozite bancare mai mari de 3.000 RON,

- Au venitul pe membru de familie mai mic de 786 RON net/persoană,

- La 2 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 1572 RON,

- La 3 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 2358 RON,

- La 4 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 3144 RON,

- La persoanele care locuiesc singure suma maximă până la care se acordă ajutorul este de 1082 RON net/persoană.


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR


În vederea depunerilor cererilor pentru ajutoarele de încălzire, cereri care vor fi primite începând cu data de LUNI - 12 octombrie 2020, informăm potenţialii beneficiari de actele doveditoare necesare la completarea dosarului:


1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

- actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);

- certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;

- certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;

- adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari /locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora;

- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;

- actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.


2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

- adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;

- talon de şomaj;

- talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;

- talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;

- adeverinţă eliberată de Casa de Pensii din care să reiasă dacă figurează cu dosar;


3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

- contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;

- contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;

- actul de succesiune deţinut de titular;

- contractul de închiriere deţinut de titular;

- contractul de comodat deţinut de titular;

- împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.