Facebook

     Sursa de producere a energiei electrice şi termice a aparţinut inițial fostului Minister al Industriei Uşoare, după care a fost preluată de Ministerul Energiei Electrice. Intre anii 1967-1978 a fost realizată şi utilizată ca centrală de întreprindere (fostele Uzine Textile Moldova), iar ulterior s-a integrat în Centrala Termică de Zonă.