ANUNȚ

ANUNȚ

Pentru evitarea/prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii noului Coronavirus (COVID -19), apreciem ca necesară limitarea relațiilor cu publicul la mediul on-line. Pe această cale, solicităm clienților Modern Calor să transmită cererile / petițiile / sesizările prin următoarele modalități:

- telefonic la numerele: 0331 401 962, 0231 537 100 - tasta 3, 0231 515 959 - tasta 3

- prin poșta electronice la adresele de mail: relatii.clienti@moderncalor.ro, office@moderncalor.ro

Aceste măsuri NU SE APLICĂ pentru următoarele tipuri de servicii, care se desfășoară în continuare în punctul de lucru din str. Vârnav nr. 9:

- încasare facturi de energie termică (și la casieriile de la Direcția de taxe și impozite, și de la Uvertura Mall - etajul 2)

- eliberare adeverințe debit

- depunere documente (bon mișcare și scoatere din funcțiune apometre, contracte de vânzare-cumpărare)

De asemenea, în perioada următoarea NU se vor face constatări la domiciliul clientului.

Vă reamintim că puteți efectua și plăți electronic, prin intermediul contului creat pe site-ul www.moderncalor.ro - secțiunea clienți.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Echipa Modern Calor