Anunț recrutare membru CA, iunie 2020

Anunț recrutare membru CA, iunie 2020

Modern Calor S.A. anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii unui membru al Consiliului de Administrație. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Modern Calor S.A. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

Citiți întregul anunț de recrutare aici: Anunț recrutare membru CA Modern Calor - iunie 2020.

Puteți descărca și vizualiza următoarele documente:

 1. Scrisoare de așteptări;
 2. Formularul F1 în format pdf: Formular F1;
 3. Formularul F1 în format editabil (docx): Formular F1;
 4. Formularul F2 în format pdf: Formular F2;
 5. Formularul F2 în format editabil (docx): Formular F2;
 6. Formularul F3 în format pdf: Formular F3;
 7. Formularul F3 în format editabil (docx): Formular F3;
 8. Formularul F4 în format pdf: Formular F4;
 9. Formularul F4 în format editabil (docx): Formular F4;
 10. Formularul F5 în format pdf: Formular F5;
 11. Formularul F5 în format editabil (docx): Formular F5.