NOU! Facturile la încălzire sunt executorii

image description

NOU! Facturile la încălzire sunt executorii

Potrivit art. 42, al al. din Legea nr. 51/2006 modificată, factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu.

În caz de neplată la termen, suntem nevoiți să solicităm executarea silită pentru recuperarea debitului restant, inclusiv a penalităților de întârziere, respectiv 0,02%/zi, până la achitarea integrală a debitului. De asemenea, plata cheltuielilor de executare silită, rexpectiv taxe și onorariul executorului cade în sarcina debitorului. Argumentăm afirmațiile de mai sus pe prevederile art. 42, al. din Legea nr. 51/2006 modificată, precum și art.1170, 1270, 1538, 1516, din Codul civil și art. 6, al. 4 și al.10 din Ordinul ANRSC nr. 483/2008.

De exemplu,

Dacă acumulați, un număr de șase facturi restante, pe lângă soldul total, care cuprinde valoarea cumulată a acestora, pentru sumele datorate se calculează și penalități de 0.02%/zi.

În plus, veți fi obligați să plătiți:

- taxe de încuviințare a executării, în valore 120 lei (20 de lei/factură restantă);

- 15-20 lei cheltuieli pentru trimiterea înștințării de plată;

- 40-60 lei onorariu inițial pentru executorul judecătoresc (în funcție de executor);

- 200 - 400 lei onorariu final pentru executorul judecătoresc (în funcție de executor).

Drept urmare,

Cheltuielile de executare silită și penalitățile pot dubla valoarea totală de plată pentru serviciile furnizate, situație pe care nu ne-o dorim nici noi și, suntem convinși, nici dumeavoastră. În plus, instituirea de popriri pe conturi și venituri de către executorul judecătoresc este, în sine, o situație extrem de neplăcută, care poate fi evitată doar prin plata facturilor la timp.

Astfel,

Înștiințările de plată pe care vi le trimitem anterior transmiterii facturilor la executor, reprezintă din partea noastră un demers preventiv de informare, acestea nepresupunând vreun cost suplimentar pentru dumneavoastră, în calitate de clienți.