Moderncalor
image description

Informatii de interes public

Documente cu caracter general

Informații Publice

informatii de interes pentru public

Achizitie "Lucrări de refacere a sistemelor rutiere carosabile şi pietonale afectate ca urmare a intervenţiilor la reţelele termice din municipiul Botoşani"

Caiet de sarcini

Documentatie de atribuire

Anunt SICAP

Licitatie vânzare motostivuitor

Anunt licitație

Achiziție servicii distribuire facturi către clienții MODERN CALOR SA, persoane fizice și juridice în Municipiul Botoșani

Fisa de date achizitie servicii postale

Contract servicii postale 2018

Anunt SEAP

Achiziții servicii audit financiar

Anunt achizitie servicii audit financiar aferent situatiilor financiare anuale 2019-2021

Caiet de sarcini si formular de contract servicii audit financiar

Achiziții servicii distribuire facturi

Fisa de date

Formular contract

Achiziții lucrări refaceri rutiere 2017

Caiet de sarcini

Documentație

Achizitie servicii Audit termoenergetic 

Caiet De Sarcini

Achizitie pacura sub 1% sulf

Link

Servicii recrutare resurse umane in vederea efectuarii selectiei candidatilor pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie - 5 membri

Anunt Servicii Recrutare

Raspuns ClarificariLicenţe acordate de ANRE


1. Producere energie termică – 952/ 19.08.2010

2. Producere energie electrică – 951/ 19.08.2010

3. Furnizare energie electrică


Licențe acordate de ANRSC


1. Pentru serviciul de transport si distributie a energiei termice

1. Legislatie primara

Legea 167 2018

Legea 171 2018

Legea 202 2018

Hg 495 2014

Legea 127 2014

Legea 174 2014

Legea Energiei Gaze Naturale 123 2012

Oug 49 2009

Regulament Furnizare Energie Electrica Ordin 64 2014

Legea 203 2016

2. Racordare retele

Ord 16 2019

Ord 67 2019

Ord 15 2019

Ord 185 2018

Ord 191 2018

Ordin 11 2015

Ordin 16 2012

Ordin 74 2014

Ordin 87 2014

Ordin 59 2013 Regulament Racordare

Ordin 102 2015

Ordin 141 2014

Ordin 25 2016

Procedura Operationala Intermediere Acces Retea

3. Reglementari tehnice

Ordin 113/ 2018

Ordin 95/ 2018

Ordin 59/ 2013 Regulament racordare

Ordin 25 2016

Cod Tehnic Retele Distributie Ordin 128 2008

Ordin 75 2015

Ordin 103 2015

Ordin 121 2015

4. Preturi/tarife reglementate

Tarife distributie

Ord 73 2019

Ord 74 2019

Ord 75 2019

Ord 76 2019

Ord 77 2019

Ord 78 2019

Ord 79 2019

Ord 80 2019

Cota Obligatorie Certificate Verzi 2018

Contributia Cogenerare 2019

Plata Energia Reactiva Ord 76 2016

Plata Energia Reactiva Ordin 33 2014

Regulament Preluare Furnizori Ultima Instanta

Avize

Aviz pret 2019 CEZ

Aviz pret 2019 EE

Aviz pret 2019 EEM

Aviz pret 2019 EF

Aviz pret 2019 EON

Tarife transport

Ord 81 2019

5. Drepturi si obligatii furnizor/consumator 

Despagubiri Client Casnic

Drepturi Obligatii Consumatori

Obligatii Furnizor

6. Standarde de performanta

Indicatori 

Indicatori Performanta trim 2 2019

Indicatori performanta 2018

Anexa 1 Sem 1 2016 Indicatori Performanta Furmizare Energie Electrica

Anexa 2 Sem 1 2016 Indicatori Performanta Furnizare Energie Electrica

Indicatori performanta 2017

7. Schimbare furnizor

Schimbare Furnizor

Date precontractuale - oferta

Ordin 119 2017

Ordin 105 2014

8. Solutionare divergente

Ordin 62 2013

Ordin 16 2015

Anexa Ordin 16/1017

Ordin 61 2013

Ordin 85 2014

Ordin 150 2015

Procedura Solutionare Plangeri Clienti

Raport anual

Modern Calor Botosani Ordin 16 2015

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

9. Licente Modern Calor

Licenta Furnizor

Licenta Producator

10. Eticheta energie electrica

Eticheta en. el. 2014

Eticheta en. el. 2015

Eticheta en. el. 2016

Eticheta en. el. 2017

Eticheta en el 2018

11. Informare clienti

Ordin 96 2015

Despagubiri Client Casnic

12. Oferta furnizare

Conditii Generale Furnizare Energie Electrica

Oferta tip client final casnic

Oferta tip client final noncasnic mare

Oferta tip client final noncasnic mic

Date client final

Lista Documente Contract Furnizare Energie Electrica