Depunere cereri pentru acordarea ajutoarelor de incalzire

image description

Depunere cereri pentru acordarea ajutoarelor de incalzire

Beneficiarii de energie termică în regim centralizat, persoane fizice, care se încadrează în condițiile prevăzute de lege, pot depune în continuare cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire în sezonul rece 2017-2018. Pentru a beneficia de ajutor de încălzire aferent lunii următoare, cererile trebuie depuse până la sfârșitul lunii în curs. Cererile și actele doveditoare se primesc la Centrul de relații cu publicul al societății Modern Calor, din strada Vârnav, nr. 9 (lângă Școala generală nr. 7).

Programul de primire a cererilor este următorul:
- luni / joi: 07.00-15.30
- vineri: 07.00-13.00

Pot beneficia de ajutor la încălzirea locuinței în sistem centralizat familiile care îndeplinesc următoarele condiții:

- Dețin o singură locuință,

- Dețin un singur autoturism mai vechi de 10 ani,

- Nu dețin terenuri intravilane ( mai mari de 1000 mp în zona urbană, mai mari de 2000 mp în zona rurală)

- Nu au depozite bancare mai mari de 3.000 RON,

- Au venitul pe membru de familie mai mic de 786 RON net/persoană,

- La 2 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 1572 RON,

- La 3 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 2358 RON,

- La 4 persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 3144 RON,

- La persoanele care locuiesc singure suma maximă până la care se acordă ajutorul este de 1082 RON net/persoană.

Acte necesare la depunerea cererilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire:

1.Pentru componenţa familiei:
- actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
- certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
-adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora;

- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;

- actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.

2. Pentru venituri:
- adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
- talon de şomaj;
- talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
- talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
- adeverinţă eliberată de Casa de Pensii din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
- certificat de încadrare în grad de handicap;

3. Pentru locuinţă:
- contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
- contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
- actul de succesiune deţinut de titular;
- contractul de închiriere deţinut de titular;
- contractul de comodat deţinut de titular;
- împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Potrivit legii nr.342/2015 Art. 8 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata cu modificarile ulterioare, a bugetului personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerere Ajutor Incalzire